Piger med etnisk minoritetsbaggrund

Mange erfaringer med piger af anden etnisk baggrund end dansk

Opholdsstedet Jupiter har i alle år modtaget unge, med etnisk minoritetsbaggrund, fx somalisk, bosnisk, arabisk og tyrkisk. Medarbejderene er godt rustet til at modtage disse piger, som ofte står med et ben i hver kultur, og som derfor har specifikke problemstillinger. Det kan fx handle om piger som er opvokset i traumatiserede familier, med manglende overskud til at varetage forældrerollen, eller om piger som har været udsat for negativ social kontrol.

Kulturforståelse og gensidig respekt

Det er vigtigt, at pigerne bliver mødt med omsorg og forståelse. Miljøet på Jupiter er præget af sammenhold og pigerne bliver gode til at passe på hinanden. Mangfoldighed og forskellighed italesættes og respekteres.

 

Opholdsstedet Jupiter har medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund

Piger med etnisk minoritetsbaggrund

Mange erfaringer med piger af anden etnisk baggrund end dansk

Opholdsstedet Jupiter har i alle år modtaget unge, med etnisk minoritetsbaggrund, fx somalisk, bosnisk, arabisk og tyrkisk. Medarbejderene er godt rustet til at modtage disse piger, som ofte står med et ben i hver kultur, og som derfor har specifikke problemstillinger. Det kan fx handle om piger som er opvokset i traumatiserede familier, med manglende overskud til at varetage forældrerollen, eller om piger som har været udsat for negativ social kontrol.

Kulturforståelse og gensidig respekt

Det er vigtigt, at pigerne bliver mødt med omsorg og forståelse. Miljøet på Jupiter er præget af sammenhold og pigerne bliver gode til at passe på hinanden. Mangfoldighed og forskellighed italesættes og respekteres.

 

Opholdsstedet Jupiter har medarbejdere med etnisk minoritetsbaggrund