Døgnophold §66 – døgnophold for piger

Opholdsstedet Jupiter er godkendt som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 nr. 5 med 9 faste pladser. Det drejer sig om døgnophold for piger.

Målgruppe

Målgruppen er omsorgssvigtede piger i alderen 12 – 17 år med forskellige problemstillinger, som er afledt af omsorgsvigtet.
Det kan være identitetssøgende adfærd, fx kriminalitet og eksperimentring med rusmidler. Det kan også være piger som har været udsat for negativ social kontrol af deres familier eller omgangskreds.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Opholdsstedet Jupiter tilbyder døgnophold for piger

Døgnophold §66 – døgnophold for piger

Opholdsstedet Jupiter er godkendt som opholdssted jævnfør §66 stk. 1 nr. 5 med 9 faste pladser. Det drejer sig om døgnophold for piger.

Målgruppe

Målgruppen er omsorgssvigtede piger i alderen 12 – 17 år med forskellige problemstillinger, som er afledt af omsorgsvigtet.
Det kan være identitetssøgende adfærd, fx kriminalitet og eksperimentring med rusmidler. Det kan også være piger som har været udsat for negativ social kontrol af deres familier eller omgangskreds.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.