Visitation og match af målgruppe

Nye beboere visiteres gennem leder Rikke Østergaard.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende beboer og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR i Skive Kommune.

Kontaktoplysninger

Leder Rikke Østergaard:
tlf. 21 65 38 84
rikke@opholdsstedet-jupiter.dk

Opholdsstedet Jupiter for sårbare piger som har brug for et omsorgsfuldt opholdssted. Match af målgruppe essentiel.

Kender du en sårbar pige som har brug for et trygt opholdssted?

Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Leder Rikke Østergaard:
tlf. 21 65 38 84
rikke@opholdsstedet-jupiter.dk

Visitation og match af målgruppe

Nye beboere visiteres gennem leder Rikke Østergaard.

Efter indledende kontakt forventer vi at modtage relevante akter samt §56 handleplan således at der kan udarbejdes et tilbud. Almindeligvis har vi besøg af sagsbehandler og kommende beboer og forældre inden endelig anbringelse.

Skoleanbringelse visiteres gennem PPR i Skive Kommune.

Kontaktoplysninger

Leder Rikke Østergaard:
tlf. 21 65 38 84
rikke@opholdsstedet-jupiter.dk

 

Opholdsstedet Jupiter for sårbare piger som har brug for et omsorgsfuldt opholdssted. Match af målgruppe essentiel.

Kender du en sårbar pige som har brug for et trygt opholdssted?

Kontakt os og hør hvordan vi kan være behjælpelige.

Leder Rikke Østergaard:
tlf. 21 65 38 84
rikke@opholdsstedet-jupiter.dk