Målgruppe: Omsorgssvigtede piger

Opholdsstedet Jupiter har plads til 9 piger i aldersgruppen 10-23 år. Der er mulighed for efterværn til det 23. år. Vi har stor erfaring med piger med anden etnisk baggrund end dansk. Vi har 14 §66 pladser (2 akutpladser)  og 4§ 107 pladser

De piger der anbringes hos os, har været udsat for omsorgssvigt og overgreb. Pigerne er i en bekymrende udvikling ift. misbrug af alkohol, stoffer, kriminalitet, mangelfuld skolegang. Pigerne har brug for, at få repareret skader ift. tilknytning og selvværd.

Flere af pigerne har fået diagnoser efter udredning på børnepsykiatrisk afdeling.

Pigerne er vokset op med forældre, der har haft svært ved at sørge for deres barns opvækst og trivsel, grundet forældrenes egne udfordringer (f.eks. afhængighed af rusmidler, psykisk sygdom, tilknytningsforstyrrelser).

På Jupiter har vi to fleksible § 107 pladser, hvilket er tiltænkt de piger der har været anbragt hos os frem til det 18. år, og som af kommunen bliver vurderet til at tilhøre målgruppen for § 107. Godkendelsen gælder til den unges 25. år.

Formålet med at bo på Jupiter er blandt andet at pigerne får respekt for andre og for sig selv, får mulighed for at opleve succes og har mulighed for at afprøve egne evner og din kreativitet. Måske ved de ikke altid selv, hvorfor det er gået galt, men de ved godt, at der skal noget til for at de kan undgå at komme længere ud i kriminalitet, stoffer og manglende lyst til livet. Det er her, opholdsstedet kan være en stor hjælp. Vores primære målgruppe: omsorgsvigtede piger.

Vi arbejder tæt sammen med skole- og uddannelsestilbud

For at få den bedste start på en ny periode i livet på Jupiter, anbefaler vi skolestart på Dagskolen på Bustrup, som er rummeligt og har gode erfaringer og ekspertise i at få en negativt skoleerfaring vendt til en positiv skolehverdag med afsluttende prøver.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.

Målgruppe: Omsorgssvigtede piger

Opholdsstedet Jupiter har plads til 9 piger i aldersgruppen 10-23 år. Der er mulighed for efterværn til det 23. år. Vi har stor erfaring med piger med anden etnisk baggrund end dansk.

De piger der anbringes hos os, har været udsat for omsorgssvigt og overgreb. Pigerne er i en bekymrende udvikling ift. misbrug af alkohol, stoffer, kriminalitet, mangelfuld skolegang. Pigerne har brug for, at få repareret skader ift. tilknytning og selvværd.

Flere af pigerne har fået diagnoser efter udredning på børnepsykiatrisk afdeling.

Pigerne er vokset op med forældre, der har haft svært ved at sørge for deres barns opvækst og trivsel, grundet forældrenes egne udfordringer (f.eks. afhængighed af rusmidler, psykisk sygdom, tilknytningsforstyrrelser).

På Jupiter har vi to fleksible § 107 pladser, hvilket er tiltænkt de piger der har været anbragt hos os frem til det 18. år, og som af kommunen bliver vurderet til at tilhøre målgruppen for § 107. Godkendelsen gælder til den unges 25. år.

Formålet med at bo på Jupiter er blandt andet at pigerne får respekt for andre og for sig selv, får mulighed for at opleve succes og har mulighed for at afprøve egne evner og din kreativitet. Måske ved de ikke altid selv, hvorfor det er gået galt, men de ved godt, at der skal noget til for at de kan undgå at komme længere ud i kriminalitet, stoffer og manglende lyst til livet. Det er her, opholdsstedet kan være en stor hjælp. Vores primære målgruppe: omsorgsvigtede piger.

Vi arbejder tæt sammen med skole- og uddannelsestilbud

For at få den bedste start på en ny periode i livet på Jupiter, anbefaler vi skolestart på Dagskolen på Bustrup, som er rummeligt og har gode erfaringer og ekspertise i at få en negativt skoleerfaring vendt til en positiv skolehverdag med afsluttende prøver.

Afgrænsning

Der kan ikke modtages unge i aktivt misbrug, som ikke er indstillet på at komme ud af dette.