80 % af alle de elever, der er gået til eksamen på Dagskolen Bustrup, består med minimum karakteren 2.
53% af vores tidligere elever er allerede inden for fem år efter at have været på opholdsstederne kommet ud af det offentlige system og klarer sig selv.