Værdigrundlag: Alle mennesker er ligeværdige

Jupiters værdigrundlag er, at vi betragter alle mennesker som ligeværdige

På trods af opvækstvilkår, på trods af kulturelle forskelle, på trods af større eller mindre intelligens, på trods af fysiske, psykiske eller mentale lidelser: Alle mennesker skal have de samme vilkår og muligheder for at blive anerkendt, respekteret og for at kunne uddanne og udvikle sig som ligeværdige samfundsborgere, herunder i så stor grad som muligt tage ansvar for eget liv og velfærd.

Perspektiv

Perspektivet er, at pigerne modnes mod normaliteten og flytter ud når de er klar til at tage hånd om egen tilværelse. Medarbejdernes fokus er på den enkelte pige i fællesskabet. Gensidig tillid er afgørende i hverdagen – både ung og medarbejder og medarbejderne imellem.

De autentiske relationer opbygges sammen med medarbejderne, som er engagerede og motiverede i deres arbejde. 

Faglig målsætning

Overordnet set er vores målsætning på Jupiter, at pigerne kommer i en god personlig og social udvikling og tilegner sig praktiske, uddannelsesmæssige og sociale færdigheder. De opdager, at der er plads til dem i et fællesskab – at der er brug for det, de kan bidrage med. De bliver ydende og rummelige mennesker. Som udgangspunkt får ALLE gennemført folkeskolens afgangsprøver samt kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller arbejde.

Personlighedsudviklende oplevelser

Oplevelserne er de input og erfaringer, som vores piger får mulighed for, mens de er på opholdsstedet. Det er oplevelser, som er så særlige, vilde og betydende, at vores elever kan blive overvældede, så oplevelserne gør indtryk, så de rykker tættere sammen – og således at vi derved skaber rammerne for et fællesskab, hvor pigerne får tillid til hinanden og til de voksne.

Det er gennem de autentiske relationer og oplevelserne, at der skabes læring og udvikling.

Værdigrundlag: Alle mennesker er ligeværdige

Jupiters værdigrundlag er, at vi betragter alle mennesker som ligeværdige

På trods af opvækstvilkår, på trods af kulturelle forskelle, på trods af større eller mindre intelligens, på trods af fysiske, psykiske eller mentale lidelser: Alle mennesker skal have de samme vilkår og muligheder for at blive anerkendt, respekteret og for at kunne uddanne og udvikle sig som ligeværdige samfundsborgere, herunder i så stor grad som muligt tage ansvar for eget liv og velfærd.

Perspektiv

Perspektivet er, at pigerne modnes mod normaliteten og flytter ud når de er klar til at tage hånd om egen tilværelse. Medarbejdernes fokus er på den enkelte pige i fællesskabet. Gensidig tillid er afgørende i hverdagen – både ung og medarbejder og medarbejderne imellem.

De autentiske relationer opbygges sammen med medarbejderne, som er engagerede og motiverede i deres arbejde. 

Faglig målsætning

Overordnet set er vores målsætning på Jupiter, at pigerne kommer i en god personlig og social udvikling og tilegner sig praktiske, uddannelsesmæssige og sociale færdigheder. De opdager, at der er plads til dem i et fællesskab – at der er brug for det, de kan bidrage med. De bliver ydende og rummelige mennesker. Som udgangspunkt får ALLE gennemført folkeskolens afgangsprøver samt kommer i gang med en ungdomsuddannelse eller arbejde.

Personlighedsudviklende oplevelser

Oplevelserne er de input og erfaringer, som vores piger får mulighed for, mens de er på opholdsstedet. Det er oplevelser, som er så særlige, vilde og betydende, at vores elever kan blive overvældede, så oplevelserne gør indtryk, så de rykker tættere sammen – og således at vi derved skaber rammerne for et fællesskab, hvor pigerne får tillid til hinanden og til de voksne.

Det er gennem de autentiske relationer og oplevelserne, at der skabes læring og udvikling.