Skoletilbud på Dagskolen på Bustrup

De fleste af de unge fra Jupiter går på Dagskolen på Bustrup. På skolen går også unge fra opholdsteder Bustrup og Udsigten.

Tæt samarbjede mellem skole og opholdssteder

Dagskolen på Bustrup har til huse på Bustrup Hovedgård og har et tæt samarbejde med de tre opholdssteder: Bustrup, Udsigten og Jupiter. I kraft af det tætte pædagogiske samarbejde stederne i mellem er der mulighed for at lave et meget kontinuerligt og overskueligt forløb for den unge.

Dagskolen er specialiseret i at håndtere unge særlige behov, og opholdssted og skole har den samme pædagogiske tilgang og menneskesyn. Derfor skal den unge ikke forholde sig til to forskellige miljøer med hver deres regler.  Den unge skal forholde sig til en gruppe af elever, som alle kan se sig selv i dele af hinandens historie.

Et rummeligt skoletilbud

For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode karakter, gode relationer og gode skole resultater.

Højt ambitionsniveau 

På Dagskolen tager de allerfleste elever de afsluttende prøver –  også dem, der aldrig troede, det skulle lykkes. 
På Dagskolen er et skoleår ikke kun skolebøger og de almindelige skolefag. 
Skolen er også en fantastisk studierejse, et udviklende kammeratskab og et godt sted at være. 
Skoleskemaet byder også på: oplevelser, teater, kunst og musik, praktisk arbejde og praktik, individuel undervisning, sport og natur. Tværfaglige oplevelser som motiverer eleverne til deres indsats i de teoretiske skolefag.

Undervisningsplan

Dagskolen tilbyder de samme fag som i Folkeskolen og opfylder Undervisningsministeriets krav.
Skolelederen kan argumentere for, at en elev kan fritages for nogle fag. Dette skal godkendes af relevante parter.

Skoletilbud på Dagskolen på Bustrup

De fleste af de unge fra Jupiter går på Dagskolen på Bustrup. På skolen går også unge fra opholdsteder Bustrup og Udsigten.

Tæt samarbjede mellem skole og opholdssteder

Dagskolen på Bustrup har til huse på Bustrup Hovedgård og har et tæt samarbejde med de tre opholdssteder: Bustrup, Udsigten og Jupiter. I kraft af det tætte pædagogiske samarbejde stederne i mellem er der mulighed for at lave et meget kontinuerligt og overskueligt forløb for den unge.

Dagskolen er specialiseret i at håndtere unge særlige behov, og opholdssted og skole har den samme pædagogiske tilgang og menneskesyn. Derfor skal den unge ikke forholde sig til to forskellige miljøer med hver deres regler.  Den unge skal forholde sig til en gruppe af elever, som alle kan se sig selv i dele af hinandens historie.

Et rummeligt skoletilbud

For rigtig mange elever har Dagskolen på Bustrup været den rigtige løsning på et alt for kravfyldt skoleliv. Dagskolen har erfaring for at løse problemerne og få vendt en dårlig start i livet til et godt liv – og har vendt mange elevers negative skoleerfaringer til gode karakter, gode relationer og gode skole resultater.

Højt ambitionsniveau 

På Dagskolen tager de allerfleste elever de afsluttende prøver –  også dem, der aldrig troede, det skulle lykkes. 
På Dagskolen er et skoleår ikke kun skolebøger og de almindelige skolefag. 
Skolen er også en fantastisk studierejse, et udviklende kammeratskab og et godt sted at være. 
Skoleskemaet byder også på: oplevelser, teater, kunst og musik, praktisk arbejde og praktik, individuel undervisning, sport og natur. Tværfaglige oplevelser som motiverer eleverne til deres indsats i de teoretiske skolefag.

Undervisningsplan

Dagskolen tilbyder de samme fag som i Folkeskolen og opfylder Undervisningsministeriets krav.
Skolelederen kan argumentere for, at en elev kan fritages for nogle fag. Dette skal godkendes af relevante parter.