Forældresamarbejde

Forældre til anbragte børn og unge står ofte i en vanskelig situation og oplever tit et behov for råd og vejledning, når deres barn er anbragt uden for hjemmet. Vi har lang erfaring for et tæt forældresamarbejde.

Vi sender månedlige nyhedsbreve og har jævnlige telefonsamtaler med forældrene. Udover statusmøder med hjemkommunerne, er der to gange årligt forældredag med forældrekonsultation på Jupiter og Dagskolen Bustrup.

Forældre er derudover velkomne til at besøge deres barn på Jupiter efter aftale med pædagogerne. Såfremt det er ønskeligt deltager vi gerne i forældresamtaler hjemme hos forældre. Der er mulighed for hjemrejse hver anden weekend.

Vi aftaler med socialrådgiver i anbringende kommune og forældrene, hvordan kontakten med forældrene kan være.

Opholdsstedet yder vejleding og rådgivning til forældre i forhold til samvær og gensidig respekt.

Opholdsstedet Jupiter har åbent 365 dage om året

Forældresamarbejde

Forældre til anbragte børn og unge står ofte i en vanskelig situation og oplever tit et behov for råd og vejledning, når deres barn er anbragt uden for hjemmet. Vi har lang erfaring for et tæt forældresamarbejde.

Vi sender månedlige nyhedsbreve og har jævnlige telefonsamtaler med forældrene. Udover statusmøder med hjemkommunerne, er der to gange årligt forældredag med forældrekonsultation på Jupiter og Dagskolen Bustrup.

Forældre er derudover velkomne til at besøge deres barn på Jupiter efter aftale med pædagogerne. Såfremt det er ønskeligt deltager vi gerne i forældresamtaler hjemme hos forældre. Der er mulighed for hjemrejse hver anden weekend.

Vi aftaler med socialrådgiver i anbringende kommune og forældrene, hvordan kontakten med forældrene kan være.

Opholdsstedet yder vejleding og rådgivning til forældre i forhold til samvær og gensidig respekt.

Opholdsstedet Jupiter har åbent 365 dage om året