Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Erling Grønlund, seminarielærer (formand)
Marianne Pedersen, pædagog, fhv. leder af opholdssted (næstformand)
Bjarne Øhlenschläger, tømrermester
André Larsen, pædagogmedhjælper
Kirsten Sørensen, efterskolelærer

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af:

Erling Grønlund, seminarielærer (formand)
Marianne Pedersen, pædagog, fhv. leder af opholdssted (næstformand)
Bjarne Øhlenschläger, tømrermester
André Larsen, pædagogmedhjælper
Kirsten Sørensen, efterskolelærer